Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Γίνε ο επόμενος

Πωλητής IQOS

Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Αλλάζουμε, Εργαζόμαστε, Συμβάλλουμε, Εξελισσόμαστε και Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Έχεις εμπειρία ως πωλητής και μπορείς να προσφέρεις μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης στους καταναλωτές;

Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων

Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα κατανόησης των καταναλωτών

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μηνιαίος μισθός)

Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση

Απαραίτητα Προσόντα

Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων

Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα κατανόησης των καταναλωτών

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Παροχές

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μηνιαίος μισθός)

Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση

Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Η επεξεργασία των βιογραφικών που θα υποβληθούν, θα γίνει αρχικά από την Παπαστράτος και στη συνέχεια από εξωτερικούς της συνεργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα προσληφθούν και θα απασχολούνται από τους κατά τόπους αποκλειστικούς διανομείς της Παπαστράτος.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα προσληφθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.