Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Γίνε ο επόμενος

Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Αλλάζουμε, Εργαζόμαστε, Συμβάλλουμε, Εξελισσόμαστε και Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Έχεις εμπειρία ως εξωτερικός πωλητής και μιλάς τη γλώσσα των καταναλωτών;

Στείλε μας email με το βιογραφικό σου και με θέμα:

«Εξωτερικός Πωλητής IQOS και περιοχή ενδιαφέροντος»

mission.amazing-greece@pmi.com

Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS
Βασικές αρμοδιότητες ρόλου

Βασικές αρμοδιότητες ρόλου

  • Ενεργοποιεί/κινητοποιεί το δίκτυο των λιανοπωλητών του πελατολογίου του για αποστολή συστάσεων (μέσω καθημερινών επισκέψεων)
  • Ενημερώνει τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης (του πελατολογίου του) με στόχο guided trial/πώληση
  • Εντοπίζει υποψήφιους πελάτες από τον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο αναπτύσσοντας το προσωπικό του πελατολόγιο
  • Προσεγγίζει και διερευνά τις ανάγκες των πελατών του μέσω προσωπικών ραντεβού
  • Συμβουλεύει και προτείνει με σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του
  • Εξυπηρετεί διαρκώς τους πελάτες του φροντίζοντας για τη βέλτιστη εμπειρία και ικανοποίηση με το προϊόν και τους παροτρύνει για αποστολή συστάσεων
Ενεργοποιεί/κινητοποιεί το δίκτυο των λιανοπωλητών του πελατολογίου του για αποστολή συστάσεων (μέσω καθημερινών επισκέψεων)
Ενημερώνει τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης (του πελατολογίου του) με στόχο guided trial/πώληση
Εντοπίζει υποψήφιους πελάτες από τον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο αναπτύσσοντας το προσωπικό του πελατολόγιο
Προσεγγίζει και διερευνά τις ανάγκες των πελατών του μέσω προσωπικών ραντεβού
Συμβουλεύει και προτείνει με σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του
Εξυπηρετεί διαρκώς τους πελάτες του φροντίζοντας για τη βέλτιστη εμπειρία και ικανοποίηση με το προϊόν και τους παροτρύνει για αποστολή συστάσεων

Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων

Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα κατανόησης των καταναλωτών

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

Σταθερός μηνιαίος μισθός

Εταιρικό αυτοκίνητο

Μηνιαία έξοδα κίνησης

Επιπλέον Βonus βάσει επίτευξης στόχων

Εταιρικό τηλέφωνο

Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση

Απαραίτητα Προσόντα

Επαγγελματική προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων

Πτυχίο ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,ομαδικό πνεύμα και πάθος για την επίτευξη των αποτελεσμάτων

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα κατανόησης των καταναλωτών

Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης

Παροχές

Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας

Σταθερό μηνιαίο μισθό

Εταιρικό αυτοκίνητο

Μηνιαία έξοδα κίνησης

Επιπλέον Βonus βάσει επίτευξης στόχων

Εταιρικό τηλέφωνο

Εκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και εργαλεία για αποτελεσματική απόδοση

Εξωτερικός Πωλητής IQOS Εξωτερικός Πωλητής IQOS

Η επεξεργασία των βιογραφικών που θα υποβληθούν, θα γίνει αρχικά από την Παπαστράτος και στη συνέχεια από εξωτερικούς της συνεργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα προσληφθούν και θα απασχολούνται από τους κατά τόπους αποκλειστικούς διανομείς της Παπαστράτος.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα προσληφθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.