ΕΡΓΑZOMΕΝΟΙ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
8 ΜΑΙΟΥ 2023

Μαρία Πατακιούτη: «Η Παπαστράτος υποδέχεται το αύριο µε νέα μεγάλη επένδυση και νέες θέσεις εργασίας»

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και ΝΑ Ευρώπης Philip Morris International μιλάει για τη διαχρονικά ανθρωποκεντρική διάσταση και κουλτούρα της εταιρείας.

Κείμενο για το Leading Employers in Greece 2023 της ICAP CRIF (αναδημοσίευση)

Στην Παπαστράτος οι πράξεις µας καθορίζουν. Πράξεις που έχουν στο επίκεντρο τους ανθρώπους µας και την εξέλιξή τους µέσα σ' ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και συµπερίληψης. Πράξεις που στηρίζουν ουσιαστικά και αποφασιστικά την ελληνική οικονοµία, ενισχύοντας την εξαγωγική της δυναµική. Με πράξεις για την κοινωνία παίρνουµε θέση και αναλαµβάνουµε δράση για σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα. Αλλά και µε πράξεις για την καινοτοµία, επενδύοντας σταθερά και διαχρονικά στην τεχνολογία που γεννά την καινοτοµία και φέρνει στο σήµερα τη βιοµηχανία του αύριο. Συνεχίζουµε έτσι όπως ακριβώς ξεκινήσαµε. Με πράξεις.

Η πορεία µας #prostokalytero συνεχίζεται:

*Με µία νέα µεγάλη επένδυση 200 εκατ. ευρώ

*Με 300 νέες θέσεις εργασίας

*Με εξαγωγές συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ

*Με 4 νέες γραµµές παραγωγής.

Είµαστε οι άνθρωποί µας

Πέρα από τη νέα µεγάλη επένδυση και τη δηµιουργία των νέων θέσεων εργασίας, στρατηγική µας προτεραιότητα παραµένει η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων µας, µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων upskilling και reskilling, ώστε να µπορούν όλες και όλοι να ανταπεξέλθουν µε αποτελεσµατικότητα και επάρκεια στις σύγχρονες προκλήσεις. Αναµφίβολα, όλα αυτά τα χρόνια, στην Παπαστράτος έχουµε αποδείξει ότι δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση τόσο στη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη, όσο και στην ευηµερία των ανθρώπων µας, φροντίζοντας έµπρακτα για τη δηµιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ισότητας και συµπερίληψης, χωρίς κανενός είδους αποκλεισµούς και διακρίσεις.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, από το 2019 µέχρι και σήµερα, ανανεώνουµε σταθερά τη διεθνή πιστοποίηση Equal Salary Certification, παραµένοντας η µόνη ελληνική εταιρεία που έχει λάβει τη συγκεκριµένη πιστοποίηση µέσα από µια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης των πολιτικών µας, οι οποίες εξασφαλίζουν την παροχή ίσων ευκαιριών και αµοιβών. Ταυτόχρονα, για ένατη συνεχή χρονιά, βραβευόµαστε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό Top Employers Institute για την εργασιακή εµπειρία που προσφέρουµε. Συνεχίζουµε να µιλάµε µόνο µέσα από τις πράξεις µας. Πράξεις #prostokalytero που µας επιτρέπουν να κοιτάµε το αύριο στα µάτια και να λέµε: «Αγαπητό αύριο, είµαστε έτοιµοι»

Διαβάστε ακόμα