ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Philip Morris International Sustainability Newsletter: Σημαντικά βήματα για το τέλος του τσιγάρου

Στην επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί για το 2025 αλλά και στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν ήδη γίνει στους ESG τομείς αναφέρθηκε η Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer της PMI, στο τελευταίο Sustainability Newsletter.

Ο θετικός αντίκτυπος που θα έχει η σταδιακή κατάργηση των τσιγάρων -και με αυτό τον τρόπο και το τέλος του καπνίσματος- στη δημόσια υγεία, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, είναι αδιαμφισβήτητος. Παρόλη όμως την πρόοδο που έχει ήδη γίνει, πολλοί από τους ενδιαφερόμενους φορείς παραμένουν δύσπιστοι όσον αφορά στο όραμα της Philip Morris International και την επίδραση του μετασχηματισμού. Μας ρωτούν συχνά για τον τελικό στόχο μας και για το εάν o μετασχηματισμός μας θα θεωρηθεί ολοκληρωμένος όταν ο κόσμος θα είναι πια απαλλαγμένος από τον καπνό του τσιγάρου. Επιπλέον, όπως πολλές άλλες εταιρείες, δεχόμαστε πιέσεις από ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη για ένα μακροπρόθεσμο όραμα που να περιλαμβάνει ένα καθαρό θετικό αντίκτυπο.

Το 2021 ανακοινώσαμε τρείς νέους στόχους για το 2025 που σχετίζονται με το παραπάνω: Τα προϊόντα μας χωρίς καύση να είναι διαθέσιμα σε 100 αγορές και να αποτελούν περισσότερο από το 50% των συνολικών καθαρών εσόδων μας - που σημαίνει ότι σε 5 χρόνια τα τσιγάρα θα ευθύνονται για λιγότερα από τα μισά συνολικά έσοδα της εταιρείας. Επιπλέον, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσια καθαρά έσοδα, να προέρχονται από άλλα προϊόντα, εκτός από νικοτίνη.

Σε συνδυασμό με τη συνεχή δέσμευση μας να επιτύχουμε ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στην καινοτομία των προϊόντων και την τεχνογνωσία για να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο μας πέρα από τον καπνό και τη νικοτίνη, με επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα και λύσεις που βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων και δημιουργούν ένα καθαρά θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Είμαι περήφανη για τα σημαντικά βήματα που έχουμε κάνει αυτό το καλοκαίρι τα οποία μας έφεραν πιο κοντά στο να πραγματοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική:

*Τον Μάιο, δημοσιεύσαμε τη δεύτερη Ολοκληρωμένη Έκθεσή μας, η οποία περιλάμβανε την πρόοδο μας σε ESG τομείς, καθώς επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας προς την επίτευξη του φιλόδοξου πλάνου για το 2025 - ένα σύνολο μελλοντικών στόχων που αφορούν όλα τα θέματα της Κατηγορίας 1 από την αξιολόγησή μας για τη βιωσιμότητα.

*Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια νέα ενότητα σχετικά με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της εταιρείας και μια ενημέρωση σχετικά με τις Μετρήσεις Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού (BTMs). Οι ΜΕΜ της εταιρείας είναι ένα σύνολο βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) που εισήχθησαν το 2016 για να συμπληρώσουν την αξιολόγηση των δεικτών ESG. Αυτές οι μετρήσεις επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν με διαφάνεια τόσο τον ρυθμό όσο και την κλίμακα του μετασχηματισμού της PMI. Έκτοτε, με βάση την ανατροφοδότηση των ενδιαφερόμενων μερών, η PMI έχει επεκτείνει σε 28 τον αριθμό των μετρούμενων δεικτών, με τρεις νέους δείκτες να εισάγονται σε αυτήν την αναφορά.

*Καθώς συνεχίζουμε να μετασχηματιζόμαστε, η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ο εποικοδομητικός διάλογος μαζί τους παραμένουν υψίστης σημασίας. Τον Ιούνιο φιλοξενήσαμε το πρώτο μας webcast βιωσιμότητας/ESG, προσκαλώντας όλους να το παρακολουθήσουν για να μάθουν περισσότερα για την προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του έργου που έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο για την ενίσχυση του πυλώνα Διακυβέρνησής μας. Μαζί με τη δημοσίευση της έκθεσής μας, δημοσιεύσαμε επίσης μια πιο συνοπτική και βασισμένη σε δεδομένα παρουσίαση των πιο σημαντικών σημείων του ESG.

Ως Chief Sustainability Officer, η δημοσίευση της Ολοκληρωμένης Έκθεσης για το 2020, υπήρξε τόσο μια στιγμή υπερηφάνειας όσο και ταπεινότητας. Περηφάνεια για την ατομική συνεισφορά καθενός από τους εργαζόμενους της PMI, η αφοσίωση και το πάθος των οποίων μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων μας για τη βιωσιμότητα. Και ταπεινότητα όσον αφορά το μεγάλο έργο που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καθώς προσβλέπουμε στο υπόλοιπο του έτους και μετά, συνεχίζω να εμπνέομαι από το τεράστιο έργο που επιτελούν οι συνάδελφοί μας σε όλο τον κόσμο, στον τομέα της Βιωσιμότητας. Το τμήμα με τα νέα μας περιλαμβάνει ιστορίες για το πως η αφοσίωση τους και το πάθος τους, μας βοηθούν να πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως πάντα, σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε το χρόνο να διάβασετε το ενημερωτικό μας δελτίο. Είναι χαρά για εμένα. Eλπίζω οτι θα πυροδοτήσει όσες συζητήσεις και ανταλλαγές ιδεών για εσάς όσο και για εμάς.

Καινοτομία Προϊόντων

Προτεραιότητα μας αποτελεί το να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τα προϊόντα μας. Έχουμε αξιοποιήσει, εδώ και δυο δεκαετίες, την τεχνολογία και την επιστήμη για την ανάπτυξη, αξιολόγηση και εμπορία επιστημονικά τεκμηριωμένων καλύτερων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με το τσιγάρο για εκείνους τους ενήλικες καπνιστές που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα.

Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης μας Έκθεσης 2020 (PMI Integrated Report 2020), το IQOS case study εξετάζει κατά πόσο τα προϊόντα χωρίς καύση μπορούν να επιταχύνουν τη μείωση του καπνίσματος. Ανταποκρινόμενοι σε εκκλήσεις ερευνητών και ειδικών σε θέματα πολιτικής της δημόσιας υγείας για την καλύτερη κατανόηση του πως η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και υιοθέτηση των προϊόντων χωρίς καύση επηρεάζει τον πληθυσμό, η μελέτη παρέχει -με διαφάνεια- δεδομένα από επιλεγμένες χώρες. Η μελέτη εξετάζει επίσης τη δυνατότητα μέσω των στοιχείων να βελτιωθεί η κατανόηση των επιπτώσεων του προϊόντος στην υγεία, πριν να έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα από μελλοντικές επιδημιολογικές μελέτες.

Στόχος μας είναι μέχρι το 2025 τα προϊόντα μας χωρίς καύση να είναι διαθέσιμα σε 100 αγορές. Μέχρι σήμερα, είμαστε παρόντες σε 67 αγορές.

Υποδειγματική Λειτουργία

Η υποδειγματική λειτουργία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας αποτελεί για εμάς κατευθυντήρια αρχή. Αγωνιζόμαστε να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη εμπορευματοποίηση των προϊόντων μας, ενώ παράλληλα ανταποκρινόμαστε στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό έχουμε θεσπίσει προγράμματα και κανόνες που ανταποκρίνονται στους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων, ενημερώνοντας πρόσφατα ανάλογα και τα πρότυπα μάρκετινγκ μας.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης. Μια πολύπλοκη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, όπως αυτή της PMI, ενδέχεται να περιέχει πιθανούς κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Για τον προληπτικό εντοπισμό των κινδύνων και τον περιορισμό των δυνητικά δυσμενών επιπτώσεων στις λειτουργίες και την αλυσίδα αξίας μας, κάνουμε διαρκείς αξιολογήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα (HRIAs). Μέχρι στιγμής, έχουμε πραγματοποιήσει τέσσερις σχετικές αξιολογήσεις, ενώ στόχος μας είναι έως το 2025 να έχουμε καλύψει και τις 10 χώρες υψηλού κινδύνου.


Στοχεύοντας στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης σε θέματα που σχετίζονται με την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διευρύναμε, κατά τη διάρκεια του 2021, το πεδίο και τα όρια των αξιολογήσεων αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής υιοθετήσαμε μια συνεργατική προσέγγιση, συμμετέχοντας σε αξιολόγηση της αλυσίδας εφοδιασμού φύλλων καπνού στην Τουρκία. Αυτή η μοναδική -σε επίπεδο κλάδου- πρωτοβουλία έχει στόχο να εντοπίσει συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Κάτι που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να οδηγήσει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαχειριστήκαμε, επίσης, με επιτυχία την εργαλειοθήκη αυτο-αξιολόγησης HRIA στις χώρες της Μπενελούξ (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Αυτή η εργαλειοθήκη όχι μόνο θα διευκολύνει τις θυγατρικές χωρών μεσαίου και μικρού κινδύνου στο να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προληπτικά τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αγορές τους, αλλά θα τις βοηθήσει  να προετοιμαστούν για την επερχόμενη νομοθεσία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εργαζόμενοι και συνεργάτες

Η προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε βιώσιμη επιχείρηση. Οι προσπάθειές μας να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο δεν περιορίζονται στους εργαζόμενους στα εργοστάσια, τα γραφεία και τους χώρους λιανικής μας, αλλά επεκτείνονται επίσης στους προμηθευτές και τους αγρότες στην αλυσίδα εφοδιασμού καπνού μας.

Η PMI παραμένει ακλόνητη στη δέσμευσή της για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας. Στοχεύουμε, μέχρι το 2025, στην επίτευξη μηδενικής παιδικής εργασίας εντός της αλυσίδας εφοδιασμού καπνού μας. Ως μια παγκόσμια επιχείρηση που προμηθεύεται καπνό από 23 χώρες, μπορούμε να παίξουμε ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικών ζητημάτων όπως η φτώχεια και άλλα κοινωνικά θέματα όπως η παιδική εργασία και η καταναγκαστική εργασία που μπορεί να προκύψει από αυτή. Διατηρήσαμε μια επίμονη εστίαση στην πρόληψη της παιδικής εργασίας που μας επέτρεψε να εντοπίζουμε κινδύνους και περιστατικά παιδικής εργασίας και να αναλαμβάνουμε άμεσα δράση.

Η φτώχεια εμποδίζει τις αγροτικές κοινότητες να επιτύχουν αποδεκτά επίπεδα κοινωνικοοικονομικής ευημερίας και εμποδίζει την οικονομική τους ανάπτυξη. Στην επαρχία Misiones της Αργεντινής, για παράδειγμα, η φτώχεια παραμένει υψηλή. Η PMI αφιέρωσε μεγάλο μέρος του 2020 προκειμένου να καθιερώσει ένα επίπεδο εισοδήματος διαβίωσης (living income benchmark) στην περιοχή για να βοηθήσει στη μείωση της φτώχειας. Το επίπεδο αυτό χρησίμευσε ως σημείο αναφοράς, επιτρέποντάς μας να αναπτύξουμε πρακτικές λύσεις για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμβεβλημένοι αγρότες μας το πέτυχαν ή το ξεπέρασαν.

Περιβάλλον

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κατασκευαστικών μας δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της δέσμευσής μας για από-ανθρακοποίηση (decarbonization). Τον Ιούνιο ανακοινώσαμε την νέα ημερομηνία στην οποία αναμένουμε να επιτύχουμε μηδενική ανθρακική ουδετερότητα στις άμεσες λειτουργίες μας (πεδίο εφαρμογής 1 + 2), δηλαδή το 2025, πέντε χρόνια νωρίτερα από τον προηγούμενο στόχο του 2030.

Γιορτάσαμε επίσης το δεύτερο carbon-neutral εργοστάσιό μας στο Neuchatel στην Ελβετία, το οποίο έλαβε  το 2020 την επίσημη σχετική πιστοποίηση. Το εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία πυρόλυσης (χρήση λειτουργικών αποβλήτων αντί για ορυκτές ενέργειες για να παράγει ατμό και ζεστό νερό). Η διαδικασία της πυρόλυσης της βιομάζας στο εργοστάσιο αυτό, είναι μια από τις πιο σύγχρονες και αναπτυγμένες στη χώρα και θα εξυπηρετεί ως ένα περιβαλλοντικό σημείο αναφοράς για άλλα εργοστάσια της PMI ανά τον κόσμο. Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί οργανικά απόβλητα, όπως ξύλο, χαρτί, και χαρτόνι, για τη δημιουργία αερίου, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να παράγει καπνό για τις βιομηχανικές μας διαδικασίες.

Το εργοστάσιό μας στο Μεξικό ξεκίνησε πιλοτικά, στις αρχές του καλοκαιριού, ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αποβλήτων που παράγει ο καταναλωτής, σε συνεργασία με την εταιρεία Ecofilter. Με τον τρόπο αυτό έγινε το πρώτο εργοστάσιο στη Λατινική Αμερική που διασπά βιολογικά τα αποτσίγαρα που έχουν συλλεχθεί, εφαρμόζοντας μία βιοτεχνολογική επεξεργασία για την απόκτηση μιας κυτταρίνης χωρίς τοξικές ουσίες η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί -μεταξύ άλλων- ως πρώτη ύλη για σημειωματάρια, γλάστρες, ή μονωτικές ίνες.

Mπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δράσεις που κάνουμε για τη μείωση των εκποµπών θερµοκηπικών αερίων και για την προσέγγιση μας στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγει ο καταναλωτής, στην ιστοσελίδα μας.

Διαβάστε ακόμα