ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

OPEN+, το βραβευμένο σύστημα συνεχούς βελτίωσης της Παπαστράτος

Πως η έννοια της βιωσιμότητας είναι πλήρως ενσωματωμένη στον πυρήνα του πρωτοποριακού συστήματος λειτουργίας του εργοστασίου της Παπαστράτος.

Κομβικό ρόλο στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης πέντε πυλώνων της Παπαστράτος για τα επόμενα χρόνια, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, διαδραματίζει το OPEN+. Ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης το οποίο πρωτοεισήχθη στη λειτουργία της πίσω στο 2018 και ταυτόχρονα με την επένδυση 300 εκ. ευρώ που μετέτρεψε το εργοστάσιο της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για τα καινοτόμα προϊόντα της χωρίς καύση.

Συγκεκριμένα μέσω του OPEN+, που εντάσσεται στον ευρύτερο πυλώνα υποδειγματικής λειτουργίας της εταιρείας, στόχος αποτελεί έως το 2025 να έχει μειωθεί κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας και κατά 20% η κατανάλωση νερού. Επιπλέον μέχρι το 2023, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, να έχει μειωθεί κατά 30% η φύρα του καπνού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής OPEN+, Γιώργος Κωσταρέλης, που ήταν από τους πρώτους εργαζομένους που εκπαιδεύτηκαν πάνω στο νέο σύστημα ήδη από το 2017: «H έννοια της βιωσιμότητας είναι ενσωματωμένη πλήρως σε όλο το εύρος του OPEN+. Και αυτό γιατί το σύστημα κινείται πάντοτε προς την επίτευξη της βελτίωσης σε άξονες όπως η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα των προϊόντων, το κόστος και ο χρόνος παραγωγής και το ηθικό. Το πως δηλαδή όσα κάνουμε έχουν αντίκτυπο στο ηθικό και την κουλτούρα του οργανισμού και αν τη βελτιώνουν ή όχι».

Προσθέτοντας, με άξονα τη 4χρονη εμπειρία που εκείνος και οι συνεργάτες του έχουν ήδη στην επιτυχημένη εφαρμογή του OPEN+, πως: «Μέσω του συστήματος αποδεικνύεται καθημερινά ότι τα πάντα είναι εφικτά. Αρκεί να μην αυτοπεριοριζόμαστε και να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε όσο πιο μπροστά και τολμηρά μπορούμε».

Αναζητώντας την ειδοποιό διαφορά του OPEN+ σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα άλλων εταιριών, κάποιος καταλήγει νομοτελειακά στην έμφαση στο zero loss mindset. Το ότι δηλαδή, στο πλαίσιο του, κάθε εργαζόμενος δραστηριοποιείται ενεργά για να μην έχει απώλειες οποιουδήποτε τύπου - π.χ. απόδοσης, ποιότητας, ασφάλειας, ενέργειας.

Ένα αυστηρά δομημένο σύστημα που, παραδόξως, επιτρέπει ταυτόχρονα στους εργαζόμενους μια ευρεία ελευθερία έκφρασης. «Απλώς», όπως επισημαίνει ο κ. Κωσταρέλης, «αυτή η ελευθερία είναι δομημένη. Ένα, μάλιστα, από τα νέα εργαλεία που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα οργανωμένο σύστημα για να φέρνει κάποιος νέες ιδέες που μας επιτρέπει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε τέτοιες προσπάθειες».

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι, παρότι το OPEN+ έχει ήδη βραβευτεί πολλάκις για την συμβολή του στη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, στην πραγματικότητα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια.  

«Έχοντας το παράδειγμα αντίστοιχων εργοστασίων της PMI στο εξωτερικό, που είναι 1-2 χρόνια μπροστά μας όσον αφορά την εφαρμογή του OPEN+, βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης», σχολιάζει σχετικά ο κ. Κωσταρέλης. Προσθέτοντας πως: «Σκεφτείτε ότι εμείς μόλις μπήκαμε στη φάση 1, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζουμε πλέον σταδιακά το OPEN+ σε όλες τις γραμμές παραγωγής μας, με μια σειρά που θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά και πιλοτικές γραμμές στις οποίες εισάγουμε πιο εξελιγμένα εργαλεία προκειμένου μελλοντικά να τα εφαρμόσουμε σε όλο τον οργανισμό».

O Διευθυντής OPEN+, Γιώργος Κωσταρέλης

O Διευθυντής OPEN+, Γιώργος Κωσταρέλης

Συγκεκριμένα στη φάση 1 του OPEN+ εισάγεται το γενικό πλαίσιο και διαμορφώνονται οι βασικοί δείκτες που εφαρμόζονται σε 1-2 γραμμές παραγωγής. Με την επόμενη πρόκληση, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, να αφορά την σωστή λειτουργία του στο πλαίσιο της 7ημερης λειτουργίας του εργοστασίου, κάτι που σημαίνει ότι οι ομάδες που δουλεύουν σε μια βάρδια είναι λιγότερο σταθερές. Καθώς επίσης στην επέκτασή της εφαρμογής του και στο εκσυγχρονισμένο και πλήρως ψηφιοποιημένο λιθογραφείο της Παπαστράτος στο οποίο προστίθενται 2 νέες γραμμές ψηφιακής εκτύπωσης.

Ενδεικτικό της προστιθέμενης αξίας του OPEN+ είναι το πόσο γρήγορα και θερμά το έχει αγκαλιάσει το σύνολο των εργαζομένων. Αναγνωρίζοντας ότι, πέρα από τη συμβολή του στη βελτίωση των δεικτών της εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξής της, είναι -όπως δηλώνει ο κ. Κωσταρέλης- «εξαιρετικό και για την προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σαν επαγγελματίες. Γιατί, πολύ απλά, φέρνει αποτελέσματα και αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα όλων όσων εργαζόμαστε στο εργοστάσιο της Παπαστράτος». 

Ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης που δικαιώνει πλήρως το όνομά του, αφού οι προοπτικές του είναι ανεξάντλητες και το οποίο μοιάζει να ενστερνίζεται την άποψη του Αριστοτέλη πως: «Είμαστε αυτό που κάνουμε επανειλημμένα. Ως εκ τούτου, η Αριστεία, δεν είναι πράξη αλλά συνήθεια».

Διαβάστε ακόμα