ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Η μείωση της βλάβης στην καθημερινότητά μας

Tο επίκαιρο ζήτημα της μείωσης της βλάβης συζητήθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

(Από αριστερά) Σύνθια Σάπικα, δημοσιογράφος/συντονίστρια του πάνελ, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Όλγα Ίτσιου, Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων της Dimand Real Estate Development, Νίκος Πρέζας, Γενικός ∆ιευθυντής της Α. Ισµαήλος Mercedes-Benz, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

(Από αριστερά) Σύνθια Σάπικα, δημοσιογράφος/συντονίστρια του πάνελ, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Όλγα Ίτσιου, Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων της Dimand Real Estate Development, Νίκος Πρέζας, Γενικός ∆ιευθυντής της Α. Ισµαήλος Mercedes-Benz, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

Στην εκδήλωση, η οποία αποτελεί μέρος των Social Talks της Παπαστράτος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η μείωση της βλάβης ως πολιτική που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και να δώσει λύσεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης, που συντόνισε η δημοσιογράφος Σύνθια Σάπικα, αναλύθηκαν και οι προϋποθέσεις που μπορούν να καταστήσουν εφικτή την ουσιαστική υλοποίηση αυτής της πολιτικής, με επίκεντρο την επιστήμη, την τεχνολογία και τη δημιουργία κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Μακεδονίας κα Μελίνα Μαρία Δερμετζοπούλου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, η επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κα Μαρία Αντωνίου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Ιακώβου.

(Από αριστερά) Νίκος Πρέζας, Γενικός ∆ιευθυντής της Α. Ισµαήλος Mercedes-Benz, Μελίνα Μαρία Δερμετζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Αντωνίου, επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Όλγα Ίτσιου, Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων της Dimand Real Estate Development, Σύνθια Σάπικα, δημοσιογράφος/συντονίστρια του πάνελ, Κώστας Ιακώβου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

(Από αριστερά) Νίκος Πρέζας, Γενικός ∆ιευθυντής της Α. Ισµαήλος Mercedes-Benz, Μελίνα Μαρία Δερμετζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Αντωνίου, επικεφαλής του γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Όλγα Ίτσιου, Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων της Dimand Real Estate Development, Σύνθια Σάπικα, δημοσιογράφος/συντονίστρια του πάνελ, Κώστας Ιακώβου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κεντρικής Μακεδονίας κα Μελίνα Μαρία Δερμετζοπούλου, στον χαιρετισμό της σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καλύτερες λύσεις, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ζητήματα της γραφειοκρατίας, αν δεν συνεργαστούμε αποτελεσματικά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα. Οφείλουμε να είμαστε θαρραλέοι στις αλλαγές και γενναίοι στα επόμενά μας βήματα, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι οι δημότες της πόλης να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της αλλαγής στάσης ζωής και να κυριαρχήσει στη δική τους καθημερινότητα η μείωση της βλάβης σε κάθε επίπεδο, σημειώνοντας ότι: «Η ποιότητα ζωής είναι μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να φροντίζουμε και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, είμαστε η ιδανική πόλη για να ενισχύσουμε τη μικρό-κινητικότητα και πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να μιλήσουμε και για την ευθύνη των πολιτών καθώς όσες πρωτοβουλίες και να αναλάβει ο Δήμος, αν οι πολίτες δεν τις στηρίζουν, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Η προσπάθειά μας είναι κοινή και απαιτεί τη συμμετοχή όλων, για να πετύχουμε την αλλαγή και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των επόμενων χρόνων, όπως αυτή της αστικοποίησης».

Η Γενική ∆ιευθύντρια Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων της Dimand Real Estate Development κα Όλγα Ίτσιου εξήγησε πόσο κρίσιμο ζήτημα είναι για το περιβάλλον η δημιουργία βιοκλιματικών κτηρίων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το 40% των αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στα κτήρια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε πράσινα βιώσιμα κτήρια ή να επαναχρησιμοποιούμε κτήρια, ενσωματώνοντας βιοκλιματικά χαρακτηριστικά για να μειώνουμε αυτό το ποσοστό, άρα και τη βλάβη στο περιβάλλον. Στη Dimand έχουμε στον πυρήνα της φιλοσοφία μας την επανάχρηση των υφιστάμενων κτηρίων, στα οποία εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές, δημιουργώντας επιπλέον χώρους πρασίνου. Για να το πετύχουμε αυτό, με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, χρειάζεται η συνεργασία- συμπόρευση και με τον δημόσιο τομέα».

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Α. Ισµαήλος Mercedes-Benz κ. Νίκος Πρέζας, μιλώντας για την επόμενη ημέρα στην αυτοκίνηση ανέφερε πως: «Ο κλάδος του αυτοκινήτου εδώ και δεκαετίες καινοτομεί, προκειμένου να μειώσει τη βλάβη κυρίως μέσα από τη βελτίωση της ασφάλειας των αυτοκινήτων. Σήμερα τη σκυτάλη έχει πάρει η ηλεκτροκίνηση που είναι ένα ακόμα βήμα προς τη μείωση της βλάβης και μάλιστα στη χώρα μας δίνονται σημαντικά κίνητρα, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Έχουμε όμως αρκετό  δρόμο να διανύσουμε, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία υποδομών (φορτιστές). Για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται να δούμε τα πράγματα από ένα πιο ευρύ πρίσμα εξετάζοντας και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, όπως η μικρο-κινητικότητα και ο διαμοιρασμός του  αυτοκινήτου (car sharing). Χρειάζονται επενδύσεις ενώ το κλειδί της επιτυχίας του μεταχηματισμού βρίσκεται στη συνεργασία και στη σύμπλευση των αρμόδιων φορέων και στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των καταναλωτών».

Σχετικά με τα νέα εναλλακτικά προϊόντα δυνητικά μειωμένης βλάβης που δημιουργεί η Παπαστράτος, ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Ιάκωβος Καργαρώτος επεσήμανε: «Οι καπνιστές που ανησυχούν για την υγεία τους πρέπει να διακόψουν το κάπνισμα και τη χρήση προϊόντων νικοτίνης συνολικά. Για εκείνους που δεν διακόπτουν, η Παπαστράτος και η μητρική της εταιρεία Philip Morris International - για περισσότερα από 15 χρόνια – επενδύουν και αναπτύσσουν εναλλακτικές λύσεις δυνητικά μειωμένης βλάβης. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχυθεί ο ανοιχτός δημόσιος διάλογος - μακριά από δογματισμούς και ιδεοληψίες - καθώς θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο το ζήτημα της έγκυρης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης των ενήλικων καπνιστών. Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Πολιτεία, επιστημονική κοινότητα, Κοινωνία των Πολιτών και βιομηχανία, να συνεργαστούν ώστε οι καπνιστές να κάνουν σύντομα το τσιγάρο παρελθόν».

Διαβάστε ακόμα