ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Παπαστράτος: Ψηφιοποιημένες διαδικασίες προμηθειών και βιώσιμες πρακτικές

H Αγγελική Ντάβου, Διευθύντρια Προμηθειών Νοτιανατολικής Ευρώπης, Philip Morris International, μιλάει για τον αυξημένο ρόλο του τμήματος Προμηθειών στο πλαίσιο του ριζικού μετασχηματισμού της εταιρείας και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιεί για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις.

Kείμενο: Περιοδικό Manufacturing (αναδημοσίευση)

Ο συνεχιζόμενος ριζικός μετασχηματισμός της Philip Morris International (ΡΜΙ), με όραμα το τέλος του τσιγάρου, στηρίζεται σε συνεχείς μεγάλες επενδύσεις, όπως η πρόσφατη ύψους 200 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο και συνολικά 700 εκατ. ευρώ από το 2017. Επενδύσεις που προϋποθέτουν άριστη διαχείριση του κόστους, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η μελλοντική ανάπτυξη και ο αυξημένος ρόλος του τμήματος Προμηθειών, που καλείται να βρει νέους τρόπους να βοηθήσει στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Πώς καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση; Χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, σύγχρονα εργαλεία όπως το Demand Management που μας επιτρέπει μια πιο στενή και ενεργή συνεργασία (End-to-End Partnership) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τα τμήματα εμπορικών λειτουργιών και οικονομικών υπηρεσιών. Αυτό προκύπτει ήδη από το επίπεδο σχεδιασμού της στρατηγικής και του προϋπολογισμού, έχοντας έτσι καλύτερη ορατότητα όσον αφορά στις μελλοντικές δαπάνες και δυνατότητα να κατανοήσουμε, να προβλέψουμε και να επηρεάσουμε τη ζήτηση των πελατών (customer demand). To Demand Management, μάλιστα, έργο της ομάδας των προμηθειών, φέτος μπήκε στη λίστα των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων των έγκριτων διεθνών βραβείων CIPS Excellence in Procurement.

Ψηφιοποιημένες διαδικασίες για βέλτιστα αποτελέσματα
Όλες οι διαδικασίες προμηθειών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International είναι εδώ και χρόνια 100% ψηφιοποιημένες. Συγκεκριμένα, έχουμε δημιουργήσει ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες διεξαγωγής των διαγωνισμών στις οποίες έχουν πρόσβαση τόσο τα ενδιαφερόμενα τμήματα του οργανισμού όσο και οι προμηθευτές. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας και η δυνατότητα για πιο γρήγορες αναλύσεις. Όσον αφορά στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία μας, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα ειδικό AI εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο «μεταφράζει» τον προϋπολογισμό των Τμημάτων Εμπορικών Λειτουργιών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη «γλώσσα» των προμηθειών και μας επιτρέπει να «βλέπουμε» το μέλλον. Είμαστε περήφανοι γιατί το συγκεκριμένο εργαλείο, που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από την τοπική ελληνική ομάδα, έχει πλέον εξελιχθεί σε πάγια πρακτική για τα τμήματα Προμηθειών της PMI παγκοσμίως.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο
Η στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη της Παπαστράτος, είναι η εταιρική μας στρατηγική. Μέσω του προγράμματος Αρχές Υπεύθυνης Προµήθειας (Responsible Sourcing Principles-RSP) επιδιώκουμε να περάσουμε τις βασικές μας αρχές για βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Συγκεκριμένα, έχουμε θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο ώστε έως το τέλος του 2025 το 80% των προμηθευτών μας να έχουν συμμορφωθεί με αυτές, με προτεραιότητα τους μεγάλους προμηθευτές και εκείνους που κρίνονται ως υψηλού κινδύνου. Στόχος της Παπαστράτος είναι να προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες σε τιμές που διασφαλίζουν ταυτόχρονα τα καλά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τη βιωσιμότητα των προμηθευτών µας. Παράλληλα, διεκδικούμε τις απαραίτητες νομικές, ποιοτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές, ενώ επιδιώκουμε να αξιοποιούμε ευκαιρίες προκειμένου να βελτιώσουμε τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προμηθευτών µας, στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται.

Διαβάστε ακόμα