ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

PMI Integrated Report 2022: Απτά και μετρήσιμα βήματα προς έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο

Πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Philip Morris International καθώς και τον μετασχηματισμό της σε μια εταιρεία τεχνολογίας, με όραμα το τέλος του τσιγάρου, παρουσιάζει η 4η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας που μόλις δημοσιεύτηκε.

Βασισμένη στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis), η 4η ετήσια Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Philip Morris International αποτυπώνει με σαφήνεια το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση, τη στρατηγική και τις επιδόσεις της εταιρείας η οποία, και το 2022, κατέγραψε πρόοδο σε σχέση με τους στόχους βιωσιμότητας της (που είναι βασισμένοι στα Environmental - Social – Governance κριτήρια). Βελτιώνοντας τόσο το αποτύπωμα των προϊόντων της (τι παράγει) όσο και των λειτουργιών της (πώς παράγει).

O Jacek Olczak, Διευθύνων Σύμβουλος της PMI δήλωσε σχετικά: «Παρά τις συνεχείς διεθνείς προκλήσεις, το 2022 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά που έφερε τους ανθρώπους μας πιο κοντά. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συνεχίσαμε να κάνουμε απτά και μετρήσιμα βήματα για την επίτευξη του στόχου μας για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Στοχεύουμε το 50% των συνολικών καθαρών εσόδων μας να προέρχονται από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού έως το 2025 με απώτερο στόχο την οριστική κατάργηση της παραγωγής τσιγάρου. Ένας τόσο πολύπλοκος μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο, δεσμευόμαστε να τον ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με συνέπεια και αφοσίωση επιταχύνουμε τον ρυθμό της ριζικής αλλαγής μας, προχωρώντας πάντα  προς το καλύτερο».

O CEO της Philip Morris International, Jacek Olczak

O CEO της Philip Morris International, Jacek Olczak

Με την Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer της PMI, να προσθέτει: «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο όραμά μας και μπορούν να επιταχύνουν τον ρυθμό προόδου προς τον τελικό μας στόχο. Η διαφάνεια και η πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στη δημόσια συζήτηση ελπίζουμε ότι θα ενεργοποιήσουν τον διάλογο με εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού μας».

Το προϊοντικό αποτύπωμα της PMI

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το προϊοντικό αποτύπωμα της εταιρείας στην κοινωνία, σύμφωνα με την έκθεση, οι εκτιμώμενοι ενήλικοι χρήστες εναλλακτικών προϊόντων της PMI, στις 73 αγορές όπου διατίθενται προς πώληση, ανέρχονται το 2022 σε 24,9 εκατομμύρια (σε σχέση με 21,7 εκατ. το 2021), με τα προϊόντα αυτά να αντιπροσωπεύουν το 32,1% των καθαρών εσοδών της (σε σχέση με 29,5% το 2021). Από το 2008, η PMI έχει επενδύσει περισσότερα από 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εισαγωγή στην αγορά καινοτόμων προϊόντων για ενήλικες καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, με στόχο να σταματήσει εντελώς η πώληση τσιγάρων. Επιπλέον, και το 2022 η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης, όσον αφορά την πρόσβαση των νέων σε καπνικά προϊόντα, με το 91% του συνολικού όγκου πωλήσεων να καλύπτεται από προγράμματα πρόληψης της πρόσβασης των νέων σε καπνικά προϊόντα, στα έμμεσα κανάλια λιανικής.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ο τριπλασιασμός των ετήσιων καθαρών εσοδών της PMI από προϊόντα ευεξίας και υγείας (300 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με 100 εκατομμύρια  δολάρια το 2021). Έχοντας ισχυρά θεμέλια και σημαντική εξειδίκευση στις βιοεπιστήμες, η PMI ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2021 τη φιλοδοξία της να επεκταθεί στους τομείς της ευεξίας και της υγείας και, μέσω της θυγατρικής της Vectura Fertin Pharma, στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, μέσω της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Ισχυρές αποδόσεις καταγράφει η PMI όσον αφορά το προϊοντικό αποτύπωμα της στο περιβάλλον, με το ποσοστό ανακύκλωσης συσκευών IQOS που επιστρέφονται σε κεντρικούς κόμβους ανακύκλωσης να φθάνει το 86%, ενώ το 68% του συνολικού όγκου πωλήσεων καλύπτεται με προγράμματα κατά της ρύπανσης από τις γόπες και το 8,5% του συνολικού όγκου πωλήσεων των εναλλακτικών προϊόντων καπνού καλύπτεται με προγράμματα επιστροφής αναλώσιμων.

Όσον αφορά το κοινωνικό αποτύπωμα της PMI, η εταιρεία, έχοντας ως προτεραιότητα την Δια Βίου Μάθηση, διεύρυνε την πρόσβαση των εργαζομένων της σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιπλέον, δημοσίευσε μία ενισχυμένη δεσμευτική δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ολοκλήρωσε την 6η και 7η αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων της για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στη Βραζιλία και τη Μαλαισία. Από περιβαλλοντικής πλευράς, συνέχισε την απανθρακοποίηση των άμεσων δραστηριοτήτων της, ενώ ανανέωσε τη δέσμευσή της για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, έως το 2040. Σε συνδυασμό με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα (COP 15) τον Δεκέμβριο του 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε νέους μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα και το νερό, ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο βιοποικιλότητας που υιοθετήθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το λειτουργικό αποτύπωμα της PMI

Στο λειτουργικό αποτύπωμα της PMI στην κοινωνία αξίζει να αναφερθεί η συνεχιζόμενη αύξηση των διευθυντικών θέσεων της εταιρείας που καλύπτονται από γυναίκες (40,7% σε σχέση με 39,7% το 2021) και οι 7 αξιολογήσεις επιπτώσεων των δράσεών της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πραγματοποιηθεί από το 2018 σε χώρες υψηλότατου κινδύνου. Ενώ, τέλος, σχετικά με το  αποτύπωμα της στο περιβάλλον οφείλουμε να αναφέρουμε την βαθμολόγηση - για τρίτη συνεχή χρονιά- με τριπλό Α από τον ανεξάρτητο φορέα CDP για την ασφάλεια του κλίματος, των δασών και των υδάτων και τη σημαντική αύξηση του ποσοστού του καπνού που αγοράζεται χωρίς κίνδυνο καθαρής αποψίλωσης των διαχειριζόμενων φυσικών δασών και χωρίς μετατροπή των φυσικών οικοσυστημάτων (55% σε σχέση με 37% το 2021).

Η προετοιμασία της Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της PMI για το 2022 λαμβάνει υπόψη την καθοδήγηση των διεθνών προτύπων και πλαισίων, συμπεριλαμβανομένου του Global Reporting Initiative (GRI), του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, του Ιδρύματος IFRS—συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προτύπων SASB που χρησιμοποιεί, των Αρχών Ολοκληρωμένης Σκέψης και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Αναφοράς—και ορισμένες από τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD).

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη βιωσιμότητα στη PMI και να διαβάσετε την Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της PMI για το 2022.

Διαβάστε ακόμα