ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
18 ΜΑΙΟΥ 2021

PMI Integrated Report: Πρόοδος προς την επιτάχυνση του τέλους του καπνίσματος

Ισχυρές αποδόσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική επίδοση (ESG) της Philip Morris International καθώς και πρόοδο προς την επίτευξη ενός smoke-free μέλλοντος δείχνει η πρώτη Intergrated Report της εταιρείας που μόλις δημοσιεύτηκε.

Στην πρώτη αυτή ολοκληρωμένη Integrated Report της PMI, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της ESG απόδοσης της εταιρείας, περιλαμβάνεται ο στόχος του να έχουν στραφεί περισσότεροι από 40 εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές στα προϊόντα της χωρίς καύση έως το 2025, με το 50% εξ’ αυτών να προέρχονται από χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Καθώς επίσης, για την ίδια περίοδο, άνω του 50% των συνολικών καθαρών εσόδων της PMI να προέρχονται από τα προϊόντα χωρίς καύση.

Επιταχύνοντας περαιτέρω τον μετασχηματισμό της, η PMI φέτος εισήγαγε δύο νέους στόχους για το 2025, που συνδέονται με τα Business Transformation Metrics της: To να είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της χωρίς καύση σε 100 αγορές και τουλάχιστον 1 δις δολάρια σε καθαρά ετήσια έσοδα να προέρχονται από τα “beyond nicotine” προϊόντα της. Η Integrated Report περιλαμβάνει επίσης case studies πρώιμων ενδείξεων για την επίπτωση που έχουν τα προϊόντα χωρίς καύση της PMI σε αγορές όπου τέτοια προϊόντα έχουν ουσιαστική παρουσία.

Ο CEO της PMI, Jacek Olczak, δήλωσε σχετικά: «Παρουσιάζω αυτήν την έκθεση με υπερηφάνεια για όσα έχουμε ήδη επιτύχει σε πέντε μόλις χρόνια, όπως το γεγονός ότι τα προϊόντα χωρίς καύση αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ¼ των συνολικών καθαρών εσόδων μας το 2020, από ουσιαστικά μηδέν το 2015. Αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τον τεράστιο όγκο δουλειάς που έχουμε μπροστά μας. Οι νέοι φιλόδοξοι στόχοι μας σηματοδοτούν την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να αλλάξουμε ριζικά το μακροπρόθεσμο μέλλον της εταιρείας μας».

Προσθέτοντας πως: «H PMI έχει δεσμευτεί να αποτελεί παράγοντα αλλαγής και υποστηρικτής θετικών αξιών. Η καινοτομία και η συμπερίληψη αποτελούν το κλειδί για την επίλυση των προκλήσεών που έχουμε μπροστά μας, είτε σχετίζονται με τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα (tobacco harm reduction), τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή τις κοινωνικές επιπτώσεις. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων, των καταναλωτών και της κοινωνίας».

O CEO της Philip Morris International, Jacek Olczak

O CEO της Philip Morris International, Jacek Olczak

Η ολοκληρωμένη Integrated Report 2020 της PMI δείχνει πώς η στρατηγική, η διακυβέρνηση και η απόδοση του οργανισμού δημιουργούν αξία. Για να δείξει τον αντίκτυπο, η εταιρεία αναφέρει την πρόοδο που έχει επιτύχει σε διάφορους τομείς ESG, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας για την επίτευξη του φιλόδοξου 2025 Roadmap-μια σειρά στόχων με βλέμμα στο μέλλον που σχετίζονται με όλα τα Tier 1 θέματα από την sustainability materiality assessment της PMI.

Η έκθεση υπογραμμίζει τα πιο σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της PMI, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των προϊόντων της στην υγεία - μια πτυχή που συχνά δεν καταγράφεται από εξωτερικές εκτιμήσεις ESG - και περιγράφει πώς η εταιρεία εργάζεται για την έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία επιστημονικά τεκμηριωμένων καλύτερων εναλλακτικών λύσεων για εκείνους τους ενήλικες καπνιστές που δεν θέλουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Περιλαμβάνει επίσης μια νέα ενότητα σχετικά με τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της εταιρείας - η οποία επεκτείνεται πέρα ​​από την αλλαγή του προϊόντος - και μια ενημέρωση σχετικά με τα Business Transformation Metrics της.

Συγκεκριμένα τα BTM της εταιρείας αποτελούν ένα σύνολο εξειδικευμένων δεικτών απόδοσης (KPIs) που εισήχθησαν το 2016 για να συμπληρώσουν την αξιολόγηση των δεικτών ESG. Αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν με διαφάνεια τόσο τον ρυθμό όσο και την κλίμακα του μετασχηματισμού της PMI. Έκτοτε, με βάση το feedback των stakeholders, η PMI έχει επεκτείνει σε 28 τον αριθμό των μετρούμενων δεικτών, με τρεις νέους δείκτες να εισάγονται σε αυτήν την αναφορά.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την πεποίθηση της εταιρείας ότι η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης είναι εταιρική στρατηγική και ότι τα ζητήματα ESG είναι επιχειρηματικά θέματα. Αντανακλώντας αυτή τη δέσμευση για τη βιωσιμότητα, η ομάδα Global Sustainability είναι πλέον μέρος της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και αναφέρεται απευθείας στον Chief Financial Officer. Επιπλέον, οι ανταμοιβές των στελεχών (executive compensation) συνδέονται πλέον πιο ξεκάθαρα με τις ESG επιδόσεις, συμπληρώνοντας τα ισχυρά product transformation κίνητρα που υπάρχουν ήδη.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του μετασχηματισμού της PMI και οδηγεί την ανάπτυξη ισχυρών προγραμμάτων ESG για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας μας, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την καινοτομία και την ανάπτυξη για να διασφαλίσουμε την επιτυχία μας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer. Προσθέτοντας ότι: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και οι εταιρικές επιδόσεις δεν ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους και είμαι περήφανος που περάσαμε τον τελευταίο χρόνο συνεχίζοντας να ενισχύουμε την διακυβέρνησή της βιώσιμης ανάπτυξης μας (sustainability governance) και διασφαλίζοντας ότι οι ESG επιδόσεις είναι ενσωματωμένες στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας».

Αναγνωρίζοντας τις μοναδικές και δύσκολες προκλήσεις του περασμένου έτους, η PMI αφιέρωσε τμήματα του Integrated Report της για να δείξει πώς αντιμετώπισε τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους εργαζομένους, το επιχειρησιακό της μοντέλο και την αλυσίδα αξίας της. Καθώς επίσης εκείνες τις περιπτώσεις όπου η πανδημία επηρέασε άμεσα τις προσπάθειες αειφορίας της εταιρείας και τις αναγκαίες προσαρμογές που χρειάστηκε να γίνουν.

«Παρά τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που προκλήθηκαν από την παγκόσμια πανδημία, δεν έχουμε παρεκκλίνει από τις προσπάθειές μας να φροντίσουμε και να στηρίξουμε όσους βρίσκονται στην τροχιά μας και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να γίνουμε μια πιο βιώσιμη εταιρεία», δήλωσε σχετικά η Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer της PMI. Προσθέτοντας πως: «Καθώς συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό μας, η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών και ο εποικοδομητικός διάλογος παραμένουν πρωταρχικής σημασίας σε αυτήν την εξελικτική πορεία. Το 2020, οι συνεργασίες μεταξύ πολλών ενδιαφερομένων μερών ήταν το σημείο-κλειδί για τη σημαντική πρόοδο που σημειώσαμε όσον αφορά την αντιμετώπιση πολλών εκ των θεμάτων βιωσιμότητας που αποτελούν προτεραιότητα- από την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των υπαλλήλων μας έως την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών που επηρεάζονται από την επιχείρησή μας και την επιτάχυνση των προσπαθειών μετριασμού του αντίκτυπού μας στην κλιματική αλλαγή σε όλη την αλυσίδα αξίας μας».

Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Integrated Reporting <IR> framework, σύμφωνα με τα Global Reporting Initiative (GRI) Standards (core option). Ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τα πρότυπα του UN Global Compact (UNGC) και αναδεικνύει τις συνεισφορές της PMI στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Η Integrated Report της PMI εξετάζει ορισμένες συστάσεις της Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), με το environmental reporting στο CDP να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων.

Η αναφορά συμπεριλαμβάνει επίσης καθοδήγηση από το Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Επιπλέον, για πρώτη φορά - και ως αποτέλεσμα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού της PMI- παραπέμπει στις περισσότερες πτυχές των προτύπων SASB που ορίζονται για την Τεχνολογία & τις Επικοινωνίες, πιο συγκεκριμένα το Hardware Standard, και ευθυγραμμίζεται με ορισμένες πτυχές των προτύπων που αναπτύχθηκαν για τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης, συγκεκριμένα το Medical Equipment and Supplies Standard.

Τέλος, το περιεχόμενο της Integrated Report 2020, αντιστοιχεί στους 21 δείκτες που ορίζονται από το “Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” White Paper του International Business Council / World Economic Forum, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημασία των stakeholders, σύμφωνα με το Statement of Purpose της PMI.

Ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός της Philip Morris International

- Το IQOS είναι διαθέσιμο (από 31/12/2020) προς πώληση σε 64 συνολικά αγορές. Περίπου 12,7 εκ. ενήλικες καπνιστές, από τους συνολικά 17,5 εκ. χρήστες του IQOS, έχουν στραφεί σε αυτό και έχουν σταματήσει το κάπνισμα.

- Το 2020 η PMI επένδυσε 495 εκ. δολάρια σε δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, σχεδόν το 100% των οποίων αφορούσε τα προϊόντα χωρίς καύση.

- Τα καθαρά έσοδα από τα προϊόντα χωρίς καύση της PMI αντιπροσώπευαν το 23,8% των συνολικών καθαρών εσόδων το 2020, σε σύγκριση με 0,2% το 2015.

- Ο smoke-free product shipment volume της PMI αντιπροσώπευε πάνω από το 10% του συνολικού shipment volume το 2020, σε σύγκριση με 0,1% το 2015.

Τα κυριότερα σημεία ESG απόδοσης

- Το 2020, το 48% των συμβασιούχων αγροτών-προμηθευτών καπνού της PMI κέρδιζαν τουλάχιστον ένα living income, βάσει της μεθοδολογίας Anker, η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη για την εκτίμηση των σημείων αναφοράς για το living income παγκοσμίως. Παρά τις προκλήσεις της παγκόσμιας πανδημίας, το 100% των καπνοκαλλιεργητών και των εργατών γης στην αλυσίδα εφοδιασμού της PMI είχαν πρόσβαση σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

-H PMI είναι εντός πλάνου προκειμένου να πετύχει τους στόχους της για καθαρή μηδενική ανθρακική ουδετερότητα στις άμεσες λειτουργίες της (πεδίο εφαρμογής 1 + 2) και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της (πεδίο εφαρμογής 1 + 2 + 3) το 2050. Το 2020, πέτυχε σημαντικές απόλυτες μειώσεις στις εκπομπές CO2e, συμπεριλαμβανομένης μείωσης κατά 26% στις άμεσες λειτουργίες της (πεδίο εφαρμογής 1 + 2) και μείωση κατά 18% σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της (πεδίο εφαρμογής 1 + 2 + 3). Αυτές οι μειώσεις ήταν εν μέρει αποτέλεσμα των επιπτώσεων του COVID-19, αλλά κυρίως της επιτάχυνσης των προσπαθειών της για την επίτευξη των στόχων ανθρακικής ουδετερότητας.

- Τον Αύγουστο του 2020, η PMI παρουσίασε το προϊόν e-vapor IQOS VEEV - την πρώτη ηλεκτρονική συσκευή της που είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία επιβεβαίωσης ηλικίας - στη Νέα Ζηλανδία. Στόχος της είναι, από το 2023, το 100% των smoke-free ηλεκτρονικών συσκευών που θα διαθέτει στην αγορά να διαθέτουν τεχνολογία επιβεβαίωσης ηλικίας.

- Η PMI εισήγαγε μια νέα μεθοδολογία για τη μέτρηση όλων των ειδών και συμβάντων παιδικής εργασίας- για να αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή και να αυξήσει την ακρίβεια των αναφορών - ως μέρος του στόχου της για μηδενική παιδική εργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού καπνού έως το 2025.

- Προκειμένου να ενισχύσει το πλαίσιο επιμέλειας, να εντοπίσει τους κινδύνους και να μετριάσει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στις λειτουργίες και την αλυσίδα αξίας, η PMI πραγματοποίησε αξιολογήσεις επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε δύο χώρες - τη Μοζαμβίκη και τη Ρωσία - το 2020 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να καλύψει τις 10 αγορές υψηλού κινδύνου έως το 2025.

- Το 2020, η PMI πέτυχε το στόχο του να αγοράζει το 100% του καπνού της χωρίς κίνδυνο αποψίλωσης δασών παλαιάς ανάπτυξης, προωθώντας τις προσπάθειές της για την προστασία της βιοποικιλότητας και την πρόληψη της καταστροφής της φύσης.

- Η PMI έλαβε ένα Triple A Score από το CDP για τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία των δασών και στην προώθηση της προστασίας των υδάτινων πόρων. Διατηρώντας τη θέση της στο A List for Climate Change για έβδομο συνεχόμενο έτος.

- Η PMI συνέχισε την ανάπτυξη του προγράμματος επιστροφής για smoke-free ηλεκτρονικές συσκευές (CIRCLE), επετυγχάνοντάς ποσοστό ανακύκλωσης 84% των συσκευών IQOS που επιστράφηκαν στους κόμβους CIRCLE (ποσοστό βάρους κάθε συσκευής).

-Τον Δεκέμβριο του 2020 το 37,2% των διοικητικών θέσεων της PMI τον κατείχαν γυναίκες, που ήταν αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο 36,1% το 2019. Έχοντας δεσμευτεί να επιτύχει την ισορροπία των φύλων σε όλα τα επίπεδα, η εταιρεία βρίσκεται εντός πλάνου προκειμένου να πετύχει το στόχο της κάλυψης του 40% των διοικητικών θέσεων από γυναίκες έως το 2022.

Διαβάστε ακόμα