ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

H σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και η σημασία της για το βιώσιμο μέλλον

H Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Παπαστράτος, Μαρία Πάλλη, και ο Μάνος Θεοτόκης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, μας μιλούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο δρόμο για την πιστοποίηση βάσει του διεθνούς προτύπου Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0 και τη διαφορά που μπορεί να κάνει στη ζωή των κατοίκων του Θριασίου πεδίου.

Ένα ακριβώς χρόνο μετά το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο και εκπαιδευτικό σεμινάριο της Philip Morris International για το AWS, που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, η Παπαστράτος ετοιμάζεται να γίνει μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που κατακτά το AWS Standard 2.0, αποδεικνύοντας την έμπρακτη δέσμευσή της για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος.

«To ΑWS είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση των υδάτων που έχει στόχο η χρήση του νερού να είναι κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντολογικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελής. Κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την ανάληψη δράσεων τόσο στο χώρο του εργοστασίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή εκτός του φράχτη του εργοστασίου, πάντα σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη όπως η τοπική κοινωνία, οι όμοροι δήμοι, οι πάροχοι ύδρευσης και αποχέτευσης, τα αρμόδια υπουργεία και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή», δηλώνει σχετικά ο Μάνος Θεοτόκης, υπεύθυνος της  ομάδας που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

«Η κρίσιμη διαφορά εδώ είναι η εξωστρέφεια», τονίζει σχετικά η Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Παπαστράτος, Μαρία Πάλλη, καθώς «Η κατανάλωση, η ποιότητα και η σωστή διαχείρισή του νερού είναι έτσι και αλλιώς καίριος στόχος μας και κάτι που πάντα παρακολουθούμε στενά, έχοντας και σχετικά περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως το ISO 14001. Το ΑWS έχει στόχο την αναγνώριση κοινών προκλήσεων σε επίπεδο λεκάνης απορροής, τη δημιουργία συμμαχιών και την ανάληψη κοινών δράσεων με τα ενδιαφερόμενα μέλη, προς όφελος της κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε και, φυσικά, του περιβάλλοντος».

Όπως είναι ήδη φανερό, το AWS Standard 2.0 αποτελεί τον ορισμό του Μαζί #prostokalytero καθώς επιβάλλει συντονισμένες ενέργειες για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Μαρία Πάλλη

Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Μαρία Πάλλη

Όσον αφορά το πρότυπο, υπάρχουν «πέντε πεδία στα οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε συνεχή βελτίωση» μας εξηγεί ο Μάνος Θεοτόκης. Συγκεκριμένα:

  • Η ορθή διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων.
  • Το βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο (το νερό που εισρέει σε μία περιοχή έναντι των απολήψεων), το οποίο στην περίπτωση του Θριασίου είναι αρνητικό.
  • Η βελτίωση της ποιότητας του νερού, με την περιοχή να παρουσιάζει μόλυνση από αστικά λύματα και βιομηχανικά υγρά απόβλητα και φαινόμενα υφαλμύρινσης, με το αλμυρό νερό της θάλασσας να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης ύδατος.
  • Η προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένου υγροτόπων όπως η λίμνη Κουμουνδούρου.
  • Το τελευταίο πεδίο του προτύπου αντιστοιχεί στον 6ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ) και αφορά την εξασφάλιση πόσιμου νερού και αποχέτευσης για όλους (WASH-Water, Sanitation & Hygiene).

«Τα οφέλη για τους κατοίκους, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνητικά πολλαπλά», επισημαίνει ο ίδιος. 

O Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Μάνος Θεοτόκης

O Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Μάνος Θεοτόκης

Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της Παπαστράτος. Αν και οφείλει να γίνει σαφές ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για την επίτευξη των στόχων ενός προτύπου αλλά για μια συνεχή διαδικασία, το πρώτο βήμα της οποίας είναι η συνάντηση των ενδιαφερόμενων μερών (παρόχων νερού, υπουργείου, δήμων, μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών) προκειμένου να συζητήσουν τις κοινές προκλήσεις και να καταλήξουν σε ένα πλάνο ομαδικών δράσεων.  

Ένα μεγάλο πρόβλημα, με πολλές ενδιάμεσες προκλήσεις, που ξεκινάει από την προσπάθεια εμπεριστατωμένης απάντησης μιας πολύ απλής ερώτησης, την οποία σπάνια κανείς από εμάς -ιδιώτης ή εταιρεία- κάνει στον εαυτό του, δηλαδή «Από που ακριβώς έρχεται το νερό που παίρνουμε». Γιατί o κρίσιμος παράγοντας στο AWS είναι τελικά η λέξη Επιστασία (Stewardship). Η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε μας ανήκουν και ότι έχουμε υποχρέωση, απέναντι στις μελλοντικές γενιές, να τις φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η διαδικασία πιστοποίησης για το AWS Standard 2.0 αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020, με την επαναπιστοποίηση να γίνεται ετησίως από ανεξάρτητους φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης.

Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική αποτύπωση των δράσεων της χρονιάς που αφορούν αποκλειστικά θέματα νερού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η σχετική δέσμευση της Παπαστράτος για το Alliance for Water Stewardship (AWS).

Διαβάστε ακόμα