ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Γιώργος Μαργώνης: «Οι βιώσιμες επενδύσεις κλειδί στην ανάπτυξη της οικονομίας»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος μιλάει στην ειδική έκδοση CEOs της Καθημερινής για τις βιώσιμες επενδύσεις και την αναγκαιότητα συνεργασιών προκειμένου να απελευθερωθεί η τεράστια αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας.

Κείμενο για Καθημερινή της Κυριακής (αναδημοσίευση)

Την περίοδο που διανύουμε, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σύνθετες, αλυσιδωτές προκλήσεις. Η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις δοκιμάζουν σε διεθνή κλίμακα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ τα υψηλά επιτόκια δανεισμού υπονομεύουν την αναπτυξιακή δυναμική πολλών οικονομιών. Σε αυτό το απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα έχει καταφέρει, τα τελευταία χρόνια, να κάνει αξιοσημείωτα βήματα προόδου, με πιο σημαντικό όλων την οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης αναφορικά με την αξιοπιστία της χώρας και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η σημασία του επιτεύγματος πολλαπλασιάζεται, αν αναλογιστεί κανείς πως ήρθε μετά από μια πολυετή δημοσιονομική κρίση. Παράλληλα, το ψηφιακό άλμα του κράτους, η προσπάθεια για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η μείωση των φόρων, καθώς και η προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από κορυφαίους επιχειρηματικούς κολοσσούς έχουν προσδώσει νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα, η μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η Ελλάδα είναι να κάνει όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα την καταστήσουν και θα την καθιερώσουν ως μία από τις πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες και κοινωνίες του κόσμου. Ενδεικτικά, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η περαιτέρω προώθηση της απλοποίησης και ψηφιοποίησης βασικών διαδράσεων πολίτη- κράτους είναι μερικές μόνο από τις απαιτητικές δράσεις που θα οδηγήσουν την πρόοδο.

Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Να κάνουμε την Ελλάδα να πετύχει, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Το Ταμείο Ανάκαμψης, εφόσον αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και την αναμενόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας, με οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην παραπάνω λίστα με τα διαχρονικά ζητούμενα για την αναβάθμιση της χώρας μας προστίθενται νέες προκλήσεις, που χρειάζονται την ενεργό δράση όλων μας. Για παράδειγμα, μόνο αν επιδείξουμε αφοσίωση, μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο το κράτος. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να θέσουν την πράσινη και την ενεργειακή μετάβαση στην κορυφή της ατζέντας τους με την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος όπου αυτό είναι εφικτό.

Επιπλέον, η υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, από ξένους και εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους, συντελεί καθοριστικά στην ενίσχυση και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, αναβαθμίζοντας ριζικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του παραγωγικού μας μοντέλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Όλοι μαζί, κράτος, κοινωνία και επιχειρήσεις, χρειάζεται να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλο, να συνεργαστούμε, να ενώσουμε δυνάμεις, προκειμένου να απελευθερώσουμε την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Να την απελευθερώσουμε ποσοτικά και ποιοτικά, με στόχο να μη μείνει κανείς πίσω. Να την απελευθερώσουμε με μία και μόνο κατεύθυνση: προς το καλύτερο, για όλους.

Διαβάστε ακόμα