ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παπαστράτος

Έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, η Παπαστράτος δημοσιεύει την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της #prostokalytero που έγιναν πράξεις το 2022.

Στην Παπαστράτος είμαστε οι πράξεις μας. Αυτές μας ορίζουν, σε κάθε δραστηριότητα, λειτουργία και ενέργειά μας. Πράξεις που έχουν στραμμένο το βλέμμα πάντα #prostokalytero της επιχείρησής µας, των ανθρώπων µας, της κοινωνίας και της χώρας µας.

Αυτό κάναμε πράξη το 2017, όταν ξεκινήσαμε τον ριζικό μας μετασχηματισμό από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με οδηγό την επιστήμη και όραμα μία Ελλάδα και έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο. Επενδύοντας, έως το 2022, πάνω από μισό δισεκ. ευρώ, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και διευρύνοντας το δίκτυο εξαγωγών των προϊόντων μας σε 20 χώρες.

Αυτό πράξαμε και το 2021, όταν ανακοινώσαμε ότι η βιωσιμότητα θα αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας. Εκείνη που θα ορίζει και θα προσδιορίζει κάθε δράση και κάθε ενέργειά μας.

Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία δεν αποτελεί απλώς απολογισμό αυτών που κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά πυξίδα για αυτά που θα πράξουμε για να χτίσουμε το αύριο. Με διαφάνεια προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στρατηγική μας τις επιταγές του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Γιατί, για εμάς, η Ενιαία Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί τμήμα της εταιρικής στρατηγικής της Παπαστράτος. Είναι η ίδια η εταιρική μας στρατηγική.

Το 2022 καταφέραμε, μεταξύ άλλων, το 70% των εσοδών μας να προέρχεται από́ εναλλακτικά́ μη καιόμενα προϊόντα καπνού́.

Το 2023 ξεκινήσαμε τη νέα εποχή́ της Παπαστράτος προς τη «Βιομηχανία του Μέλλοντος», με νέα μεγάλη επένδυση 200 εκατ. ευρώ που θα μετατρέψει το εργοστάσιο του Ασπροπύργου σε ένα υπερσύγχρονο «megaplant», με  300 νέες θέσεις εργασίας και αξία εξαγωγών 300 εκατ. ευρώ, ετησίως.

Επιπλέον, δρομολογήσαμε την υλοποίηση της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης στην ιστορία μας, ύψους 10 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου μας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές των εγκαταστάσεών μας, αντλιών θερμότητας, καθώς και -βιομηχανικού τύπου -ηλεκτρικού boiler. Στόχος, με ορίζοντα το 2025, ο περιορισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30%.

Γιατί η βιωσιμότητα, η δημιουργία αξίας για τη χώρα και το όραμα για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο είναι εφικτά μόνο όταν συνδυάζονται. Στην Παπαστράτος, πριν από τα λόγια μας είμαστε οι πράξεις. Όσα πράξαμε μέχρι σήμερα είναι η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Όσα πράττουμε εδώ και τώρα είναι η ώθησή μας για να προχωρήσουμε. Χάρη στις πράξεις μας, Κοιτάμε το αύριο στα μάτια και λέμε: «Αγαπητό αύριο, είμαστε έτοιμοι».

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 3ης Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, o Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, σημείωσε: «Στην Παπαστράτος εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης μας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παράγοντας αξία όχι μόνο για το οικοσύστημα εντός του οποίου λειτουργούμε αλλά και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα. Με την πραγματοποίηση επενδύσεων που ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, έως το 2022, τη δημιουργία εκατοντάδων νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την επέκταση του δικτύου εξαγωγών των προϊόντων μας σε 20 χώρες, αποδεικνύουμε με πράξεις ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς το καλύτερο, για όλους. Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί απολογισμό αυτών που κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά πυξίδα για αυτά που θα συνεχίσουμε να πράττουμε αύριο».

Στην 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτυπώνονται αναλυτικά, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και τεκμηρίωση, οι στόχοι που υλοποίησε η εταιρεία μέσα στο 2022 καθώς και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) της επιχειρηματικής λειτουργίας της, σε συνάρτηση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).Τα κυριότερα σημεία της περιλαμβάνουν:

Κοινωνία

Η Παπαστράτος, για μια ακόμη χρονιά, με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της την επιστημονική έρευνα και την σύγχρονη τεχνολογία, επένδυσε στα καινοτόμα, μη καιόμενα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι δεν διακόπτουν το κάπνισμα. Αναλυτικότερα, το 2022:

 • 80% των συνολικών εμπορικών δαπανών της εταιρείας αφορούσε την προώθηση και πώληση εναλλακτικών προϊόντων καπνού.
 • 70% των εσόδων της προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.
 • Ο αριθμός των ενήλικων καπνιστών που έχουν κάνει την αλλαγή σε IQOS έφτασε τους 430.000.

 

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της, με γνώμονα τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ισότητας και συμπερίληψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, την προηγούμενη χρονιά η Παπαστράτος προχώρησε σε:

 

 • Δημιουργία 391 νέων προσλήψεων, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αύξηση του προσωπικού κατά 32% σε σχέση με το 2021.
 • 100.000 ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα.
 • Επενδύσεις ύψους € 600.000 για κοινωνική συνεισφορά σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας.

Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε για 3η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση EQUAL SALARY, μια έμπρακτη απόδειξη ότι διασφαλίζει ίσες αμοιβές και ευκαιρίες, σε όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου.

 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Παπαστράτος συνέχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται δυναμικά και το 2022. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε θετική πορεία σε πολλαπλά επίπεδα:

 • Εξήγαγε το 90% της παραγωγής της σε 20 αγορές του εξωτερικού.
 • Συνεισέφερε 1 δισεκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2022.
 • Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας «Εναλλακτική Επεξεργασία Φίλτρων Καπνικών Προϊόντων Α.Ε.».
 • Διακρίθηκε για 8η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employer Institute.
 • Και, πλέον, αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της Philip Morris International για 12 χώρες στη νότιο-ανατολική Ευρώπη.

 

Περιβάλλον

Έχοντας ως κεντρικό άξονα της επιχειρηματικής και επενδυτικής της στρατηγικής την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης, η Παπαστράτος υλοποίησε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις κατά τη διάρκεια του 2022:

 • Προχώρησε σε 100% κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.
 • Επαναχρησιμοποίησε το 80% του αέρα από τις μονάδες κλιματισμού, εξοικονομώντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.
 • Κανένα απόβλητο που παράχθηκε στο εργοστάσιο δεν κατέληξε σε ΧΥΤΑ.
 • Πέτυχε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με 267.724 λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της πρωτοβουλίας «Zero Plastic & Recycling Project».
 • Έλαβε την επαναπιστοποίηση του προτύπου «Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for Water Stewardship) για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΔΩ

Η Έκθεση  συντάχθηκε  σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας των νέων προτύπων GRI Universal Standards (GRI 1, GRI 2, GRI 3) και GRI Topic Standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000ΑΡ (2018), το οποίο διασφαλίζεται με το ΑΑ1000ASv.3.

Διαβάστε ακόμα