ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παπαστράτος

Έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, η Παπαστράτος δημοσιεύει τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρουσιάζει τις δεσμεύσεις της #prostokalytero που έγιναν πράξεις το 2021.

Στην Παπαστράτος είμαστε οι πράξεις μας. Αυτές μας ορίζουν. Σε κάθε δραστηριότητα, λειτουργία και ενέργειά μας. Με πράξεις μετριόμαστε. Στις πράξεις κρινόμαστε. Πράξεις, μικρές και μεγάλες, που έχουν στραμμένο το βλέμμα πάντα #prostokalytero. Το #prostokalytero της επιχείρησής µας, των ανθρώπων µας, της κοινωνίας και της χώρας µας.

Αυτό το #prostokalytero κάναμε πράξη όταν, το 2008, ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε και να αναπτύσσουμε καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που πλέον μας παρέχει τη δυνατότητα, καταφέραμε να γίνουμε μέρος της λύσης στο πρόβλημα του τσιγάρου.

Αυτό κάναμε πράξη το 2017, όταν ξεκινήσαμε τον ριζικό μας μετασχηματισμό από καπνοβιομηχανία σε εταιρεία τεχνολογίας με οδηγό την επιστήμη και όραμα μία Ελλάδα και έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο.

Αυτό πράξαμε και το 2021, όταν ανακοινώσαμε ότι η βιωσιμότητα θα αποτελεί την κινητήριο δύναμή μας. Εκείνη που θα ορίζει και θα προσδιορίζει κάθε δράση και κάθε ενέργειά μας. Δεσμευόμενοι, ταυτόχρονα, για 1,5 εκατ. λιγότερους καπνιστές στην Ελλάδα μέχρι το 2025.

Ένα χρόνο αργότερα, με τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, ερχόμαστε να σας παρουσιάσουμε τις πράξεις μας για το 2021. Πράξεις που ικανοποίησαν -και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα ξεπέρασαν- τους απαιτητικούς στόχους που είχαμε θέσει.

Πράξεις για την οικονομία που περιλαμβάνουν συνολική επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, 1 δισ. ευρώ ετήσιες συνεισφορές στα κρατικά ταμεία και το 83% της παραγωγής μας πλέον να εξάγεται.

Πράξεις για την κοινωνία που αποτυπώνουν τη συνεχή δέσμευσή μας στην καινοτομία μέσω των εναλλακτικών προϊόντων μας που, πλέον, αντιπροσωπεύουν το 65% των καθαρών εσόδων μας και στα οποία διοχετεύουμε το 88% των συνολικών εμπορικών δαπανών μας.

Πράξεις για την εξέλιξη των εργαζομένων μας που περιλαμβάνουν 93.000 ώρες εκπαίδευσής τους σε τεχνολογίες αιχμής και σε νέα συστήματα που ενσωματώνουμε σταθερά στη λειτουργία μας.

Πράξεις για το περιβάλλον καθώς πετύχαμε ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο μετατρέποντάς το σε carbon neutral. 

Τοποθετώντας τη βιωσιµότητα στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής µας, στην Παπαστράτος συµβάλλουµε έμπρακτα στην οικοδόμηση μίας υπεύθυνης και βιώσιµης κοινωνίας. Με αφετηρία πάντοτε τους ανθρώπους μας, έμφαση στη δύναμη της συνεργασίας και τελικό προορισμό ένα αύριο #prostokalytero που μας εμπνέει και μας συμπεριλαμβάνει όλους.

Με αφορμή τη δημοσίευση της 2ης Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Χρήστος Χαρπαντίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος δήλωσε: «Στην Παπαστράτος, επιδίωξή μας είναι να αξιολογούμε και να μετράμε συνεχώς πού βρισκόμαστε. Τι έχουμε πετύχει και τι πρέπει να αλλάξουμε, προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμά μας, την επιλογή μας, να λειτουργούμε με τέτοιον τρόπο ώστε να κάνουμε μικρά ή μεγάλα βήματα πάντα προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο της επιχείρησής μας, προς το καλύτερο των ανθρώπων μας, των καταναλωτών μας, της κοινωνίας, της χώρας μας. Η 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της δικής μας δέσμευσης απέναντι σε όλους, να επιχειρούμε με ενσυναίσθηση και συμπερίληψη για το μέλλον. Δημόσια, Διάφανα και Δεσμευτικά».

Μέσα από την 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στοχεύει στην αναλυτική αποτύπωση - με σαφείς και μετρήσιμους στόχους υλοποίησης και δείκτες απόδοσης (KPIs) - των επιδόσεων της επιχειρηματικής στρατηγικής και λειτουργίας της σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Τα κυριότερα σημεία της περιλαμβάνουν:

Κοινωνία

Η Παπαστράτος, πιστή στη δέσμευσή της για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο, θέτει για ακόμη μία χρονιά στον πυρήνα της λειτουργίας της την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογία. Συγκεκριμένα:

 • 88% των συνολικών εμπορικών δαπανών αφορούν την πώληση και προώθηση εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.
 • 65% των εσόδων προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης.
 • 1.770 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατοχυρώθηκαν από τη Philip Morris International για τις smoke-free τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο τμήμα R&D.

Έχοντας διαχρονικά ως προτεραιότητα τους ανθρώπους της, η εταιρεία επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη των εργαζομένων της και την συμπερίληψη, προχωρώντας σε:

 • Δημιουργία 185 νέων θέσεων εργασίας, σχεδόν 50% πάνω από την αρχική δέσμευση για 115 νέες θέσεις.
 • 93.000 ώρες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνολογίες και νέα συστήματα, αντί 60.000 της αρχικής δέσμευσης.
 • Κάλυψη του 41% των υψηλόβαθμων θέσεων από γυναίκες.
 • Παροχή γονικής άδειας επιπλέον 9 εβδομάδες σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία, χορηγώντας συνολικά έως 18 εβδομάδες στο βασικό άτομο φροντίδας και έως 8 εβδομάδες στο δευτερεύον.

Παράλληλα, επένδυσε πλέον των €800.000 σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη πως τολμάει να δίνει μεγάλες λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Λειτουργώντας με γνώμονα την υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας, η Παπαστράτος:

 • Εξήγαγε το 83% της παραγωγής της σε αγορές του εξωτερικού, με κύριες την Ιαπωνία και τη Γερμανία.
 • Συνεισέφερε 1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2021.
 • Συνεργάστηκε με περισσότερους από 1.500 προμηθευτές, το 90% εκ των οποίων δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
 • Υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα «Νέα Γη» που αφορά τη στέβια, ως αξιόπιστη εναλλακτική του καπνού.

Περιβάλλον

 

Για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η Παπαστράτος έκανε πράξη:

 • Ουδέτερο ισοζύγιο άμεσων κι έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο.
 • Κάλυψη στο 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους μέσω Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ.
 • Κανένα απόβλητο (0%) που παράχθηκε στο εργοστάσιο δεν κατέληξε σε χωματερή.
 • Η συνολική κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 6%.
 • Αντικατάσταση στο 100% του στόλου των εταιρικών αυτοκινήτων των στελεχών της με plug-in υβριδικά οχήματα, μειώνοντας κατά 65% την κατανάλωση καυσίμου και κατά 67% την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
 • Εφαρμογή του προγράμματος «Μηδέν Πλαστικά μιας Χρήσης & Ανακύκλωσης» στις εγκαταστάσεις της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ.

Η Έκθεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των προτύπων GRI Universal Standards 2021 και GRI Topic Standards, και λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018). Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση ΕΔΩ.

Διαβάστε ακόμα