ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Παπαστράτος: H υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί κλειδί για το βιώσιμο μέλλον

Αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή της για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η Παπαστράτος, μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, συνεχίζει να επενδύει στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού τόσο εντός των εγκαταστάσεών της όσο και συνολικά στην περιοχή του Θριασίου πεδίου όπου δραστηριοποιείται.

Η υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα του μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος η οποία αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που προκύπτουν από τη δυνητική ρύπανση και από την έλλειψη υδάτινων πόρων, καθώς και τις επιδράσεις τους στις υδρολογικές λεκάνες απορροής που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Η στρατηγική για το νερό της Παπαστράτος έχει στόχο την ελαχιστοποιήση της ποσότητας νερού που χρησιµοποιείται ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος (θερµαινόµενων ράβδων καπνού) στο εργοστάσιό της, το οποίο εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001, πρότυπο που περιλαµβάνει και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, µέσω της µητρικής εταιρείας PMI, η εταιρεία προετοιµάζει και διατηρεί µε διαφάνεια αναφορές σχετικά µε τη χρήση νερού, µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων στον µη κερδοσκοπικό οργανισµό CDP.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Βιωσιμότητας της Παπαστράτος, Γιώργος Κωσταρέλης: «H συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω και της συνεχούς βελτίωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, είναι ένας από τους στόχους της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος. Στο πλαίσιο αυτής της αδιάκοπης προσπάθειας είμαστε περήφανοι γιατί εδώ και χρόνια, κανένα απόβλητο που δημιουργείται κατά την παραγωγική διαδικασία δεν καταλήγει σε χωματερή (zero waste to landfill) με το 60% να ανακυκλώνεται. Το σύνολο της ηλεκτρικής μας ενέργειας προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε σταθερά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος αλλά και νερού (σήμερα είμαστε 25% κάτω από τα επίπεδα του κλείσαμε το 2021 και στους δυο δείκτες) και εντάσσουμε σταθερά στη λειτουργία μας διάφορα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ακόμη και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 2022), η Παπαστράτος πέτυχε για µια ακόµα συνεχή χρονιά µείωση του δείκτη κατανάλωσης νερού στα 10,94 m3 ανά εκατοµµύριο παραγόµενων ράβδων καπνού, ποσότητα µειωµένη κατά 7,76% σε σχέση µε το 2020, ως αποτέλεσµα των έργων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η συνολική κατανάλωση νερού το 2021 ανήλθε στα 118.206 m3, ποσότητα µειωµένη κατά 6% σε σχέση µε το 2020.

Επιπλέον, προκειμένου να μην επιβαρύνει την περιοχή, η Παπαστράτος έχει δημιουργήσει δύο µονάδες βιολογικού καθαρισµού τριτοβάθµιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (για αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα). Τα επεξεργασµένα ύδατα διατίθενται υπεδάφια ενισχύοντας την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του υδροφόρου ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Η υπεδάφια διάθεση νερού ανήλθε το 2021 στα 35.178 m3, ενισχύοντας το ελλειµµατικό υδατικό ισοζύγιο του υδροφόρου ορίζοντα. Μέρος του επεξεργασµένου ύδατος και συγκεκριµένα 10.863 m3 νερού, επαναχρησιµοποιήθηκαν προς άρδευση των χώρων πρασίνου των εγκαταστάσεών της εταιρείας.

Έμπρακτη απόδειξη της συνολικής αξίας που προσδίδει η Παπαστράτος στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί το γεγονός ότι, ήδη από το 2020,  έγινε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό»- Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απαιτητικό διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο έχει στόχο την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντολογικά βιώσιμη χρήση του νερού. Η απόκτηση του AWS Standard 2.0. αποτελεί την πιο έγκριτη αναγνώριση παγκοσμίως της αξίας που προσδίδει στο νερό ένας οργανισμός και επιτυγχάνεται μέσα από την ανάληψη δράσεων τόσο στο χώρο της παραγωγής όσο και στην ευρύτερη περιοχή που δύναται να επηρεαστεί από τις λειτουργίες του, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή του Θριασίου Πεδίου.

Το AWS περιλαμβάνει πέντε πεδία συνεχούς βελτίωσης. Συγκεκριμένα:

*Την ορθή διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων.

*Το βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο (το νερό που εισρέει σε μία περιοχή έναντι των απολήψεων), το οποίο στην περίπτωση του Θριασίου είναι αρνητικό.

*Τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, με την περιοχή να παρουσιάζει μόλυνση από αστικά λύματα και βιομηχανικά υγρά απόβλητα και φαινόμενα υφαλμύρινσης, με το αλμυρό νερό της θάλασσας να εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης ύδατος.

*Την προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένου υγροτόπων όπως η λίμνη Κουμουνδούρου.

*Την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή για όλους (WASH-Water, Sanitation & Hygiene), που αντιστοιχεί στον 6ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(ΟΗΕ).

Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο AWS, έχει συσταθεί στην Παπαστράτος οµάδα αποτελούµενη από εκπροσώπους των τµηµάτων Βιωσιµότητας, Παραγωγής, Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας & Βιωσιµότητας.

Η κρίσιμη λέξη όσον αφορά το συγκεκριμένο πρότυπο είναι προφανώς η λέξη «Συμμαχία». Σύμφωνα µε το πρότυπο ΑWS, το «shared water challenge» είναι η απειλή ή η ανησυχία που αφορά τη διαχείριση του νερού και η οποία επηρεάζει και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής χρήσης αυτού. Για αυτό και, με πρωτοβουλία της Παπαστράτος, το 2020 και το 2021 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε σηµαντικά ενδιαφερόµενα µέρη όπως την ΕΥΔΑΠ, την τοπική αυτοδιοίκηση (στελέχη της Δηµαρχίας Ασπροπύργου & Ελευσίνας), και εκπροσώπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου. Στόχος η ενημέρωση τους για το πρότυπο AWS και για τις σχετικές δράσεις για το νερό της Παπαστράτος και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών στο κοντινό µέλλον προκειµένου να συντονιστούν κοινές δράσεις για τη βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Παπαστράτος στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της σχετικά με το νερό ως κρίσιμο στοιχείο για ένα βιώσιμο μέλλον. Εντός του 2022 πραγµατοποιήθηκε η δράση “Sustainability Week” κατά την οποία οι εργαζόµενοι στην παραγωγή αλλά και στα γραφεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκπαιδεύτηκαν µε βιωµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια, στη σηµασία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και στη σηµασία της πιστοποίησης µε το πρότυπο AWS.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του πυλώνα του AWS για την προστασία ευάλωτων περιοχών και των πυλώνων «Περιβάλλον» και «Κοινωνία» της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος, πραγματοποιήθηκαν και το 2022 εθελοντικοί καθαρισμοί παραλιών από τους εργαζόμενους της Παπαστράτος καθώς επίσης ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία με φύτευση 70.000 δέντρων σε έκταση 1.000 στρεµµάτων και ανάληψη της φροντίδας τους μέχρι το 2026.

Παράλληλα, η Παπαστράτος συµµετείχε σε µηνιαίες ηµερίδες που διοργανώθηκαν από την PMI, µε συµµετοχή όλων των εργοστασίων του Οµίλου, για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται µε την µείωση των αποθεµάτων νερού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Παπαστράτος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία επαναπιστοποιήσης (από ανεξάρτητους φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης) για το  πρότυπο AWS, συνεχίζει να πρωτοστατεί στον αγώνα για τη συνειδητοποίηση ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι κάτι δεδομένο, ούτε μας ανήκουν και ότι έχουμε υποχρέωση, απέναντι στις επόμενες γενιές, να τις φροντίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε ΕΔΩ τη σχετική ανακοίνωση για την επαναπιστοποίηση και -αν το επιθυμείτε- υποβάλλετε τα σχετικά σχόλιά σας.

Διαβάστε ακόμα